VI ER BRYGGA HELSEHUS | FLINKE | ALLSIDIGE

Velkommen til Brygga Helsehus i Halden. Et moderne anlegg der både offentlige og private helsetjenester er samlet, for å bedre helsetilbudet til deg som bor i Halden.

Hvem er vi? Kontakt oss

Våre metoder

Om osteopati

Historie Osteopati er en helseprofesjon som er raskt voksende i verden, og da særlig i Europa. Osteopati var den første manuelle behandlingsprofesjonen som ble satt i lærbart system. Dette skjedde …

Om fysioterapi

Fysioterapeuter arbeider med pasienter i alle aldersgrupper. Fysioterapeuter er opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Sammen med pasienten eller klienten planlegger fysioterapeuten et opplegg som enten tar sikte …

Om manuellterapi

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. De kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer …